Jak vybrat kotel na tuhá paliva?

  Prvním krokem při výběru kotle na tuhá paliva je určit si typ paliva a technologii spalovacího procesu (konstrukci kotle). Dříve se zákazník rozhodoval podle dostupnosti paliva a jeho skladování, dnes při rozhodování hraje velkou roli hlavně technologie a s ní spojené pořizovací a provozní náklady. Především pak typ spalování a to jak se přikládá palivo. Dalším faktorem ovlivňujícím rozhodování může být i palivová univerzálnost, tedy možnost kombinace více druhů paliva.

  Před tím, než si kompletně rozebereme jednotlivé aspekty kotlů na tuhá paliva, je nutné uvést, že kotle podléhají tzv. emisním třídám, které se v poslední době radikálně zpřísnily. Od roku 2018 by už neměly být v prodeji kotle emisní třídy 1, 2 a 3. V polovině roku 2022 by měl dokonce platit zákaz samotného provozu kotlů 1. a 2. třídy. Budoucnost je tedy v kotlech 4. a 5. třídy, které nabízí komfort srovnatelný s plynovými a elektrickými kotli. O normách více ZDE.

  Nejdůležitější vlastností kotle je jeho schopnost řízení topného procesu, tedy kontrola nad přísunem paliva a spalovacího vzduchu do ohniště. Čím více je kotel sám schopen optimálně řídit tento proces bez zásahu obsluhy, tím vyšší má předpoklad pro kvalitnější spalování. Přísun spalovacího vzduchu může být:

  • přirozený - přísun vzduchu je závislý na tahu komína, který vytváří v ohništi podtlak a nasává vzduch do ohniště
  • nucený - přísun vzduchu je vytvářen a regulován odtahovým ventilátorem. Představuje vyšší kontrolu nad spalovacím procesem.

  Také přísun paliva se dělí na dva možné způsoby:

  • Kotel s ručním přikládáním - palivo je přidáváno ručně v závislosti na rychlosti hoření
  • Kotel s řízeným přísunem paliva - palivo je přidáváno samočinně v závislosti na tepelném výkonu

  Kotle na tuhá paliva umožňují spalovat dřevo, pelety, uhlí či koks a představují jednu z nejlevnějších variant topení (v provozních nákladech) pro domácnosti i provozovny. Moderní kotle na tuhá paliva od značek Atmos, Dakon, Viadrus se vyznačují vysokou účinností a šetrností k životnímu prostředí. Předností tradičních kotlů na tuhá paliva jsou nízké pořizovací a provozní náklady, naopak nevýhodou je manipulace s palivem a nutné místo na uskladnění paliva, což může být leckdy nepohodlné.

Doporučení:

Využívat tento typ kotle v objektech bez přívodu plynu, u kterých je však vyžadován vyšší komfort obsluhy.  Kotle na dřevo lze dále využít nejen jako hlavní topný systém, ale i jako alternativu k plynovému nebo olejovému vytápění.

Technologie spalovacího procesu

  Tím se dostáváme k vysvětlení samotné technologie spalovacího procesu. Dnes je možné vybírat ze 4 technologií:

  • prohořívací kotel - v kotli probíhá postupné spalování paliva a spaliny procházejí přes vrstvu paliva (obrázek 1).
  • odhořívací kotel - v kotli probíhá postupné spalování a spaliny neprocházejí přes vrstvu paliva (obrázek 2).
  • zplyňovací kotel - druh odhořívacího kotle s ručním přikládáním, ve kterém je vyšší úrovně spalování docíleno řízeným přísunem spalovacího vzduchu ventilátorem (obrázek 3).
  • automatický kotel - kotel se samočinnou dodávkou paliva a ventilátorem řízeným přísunem spalovacího vzduchu (obrázek 4).

Prohořovací kotel

  Kotel s nejužívanější a nejzastaralejší technologií spalování, která do komína pouští nejvíce škodlivin. Regulace výkonu a celého procesu hoření je značně omezená. Přívod spalovacího vzduchu lze regulovat pouze otevírání a zavíráním otvorů pro přísun vzduchu do ohniště, či komínovou klapkou. 

  Palivo se přikládá na hořící ohniště a spaliny stoupají k ústí komínu přes nové palivo, které se postupně rozhoří. Nejméně škodlivin v této konstrukci kotlů vykazuje koks. Kotel spalující koks dosahuje emisní třídy 3, při spalování kusového dřeva a černého uhlí dosahují tyto kotle emisní třídy 2 a po roce 2022 už nebude možné tyto kotle provozovat. Nehodí se pro hnědé uhlí.

Obrázek 1: prohořovací kotel

prohorovaci_kotel

Zdroj: www.ireceptar.cz 

 

Odhořovací kotel

   Odhořovací kotel produkuje o něco méně škodlivin. Palivo kotle se přidává do prostoru umístěného nad ohništěm. Výhodou tohoto kotle je, že spaliny neprocházejí přes nové palivo, udržují si větší teplotu a jsou tak lépe spáleny. Během spalování se palivo postupně posouvá do spalovací komory, ve které odhořívá na posuvném nebo otočném roštu a spaliny v něm jsou tak odváděny mimo nové palivo. Tento kotel se hodí pro hnědé uhlí s větším obsahem prchavé látky.

  Odhořovací kotel spadá do emisní třídy 3 a měl by tak postačovat podmínkám pro provoz kotle i po roce 2022.

Obrázek 2: odhořovací kotel

odhořovací_kotel

Zdroj: ireceptar.cz

Zplyňovací kotel 

  Rozdílem oproti výše uvedeným typům kotlů je, že zplyňovací kotel disponuje navíc ventilátorem pro kontrolovaný přívod spalovacího vzduchu a může tak na základě různých požadavků regulovat průběh spalování i výkon. A právě díky výrazně vyšší kontrole spalovacího procesu dochází k podstatě dokonalému vyhoření prchavé hořlaviny, obsažené v palivu a tím se výrazně redukuje její množství, které odchází komínem. Zplyňovací kotle tak díky vysoké míře spalování prchavých látek přeměňují tuhé palivo, na plynné. 

  Palivo se přikládá nad hořák a spalování plynu je následně řízeno ventilátorem. Kotle dosahují běžně emisní třídy 3, některé už emisní třídy 4. a 5.

Obrázek 3: zplyňovací kotel

zplynovaci_kotel

Zdroj: ireceptar.cz

 

Kotel Viadrus U32 - animace provozu kotle

 Zdroj: Youtube kanál ViadrusCZ

 

Automatický kotel

  Tento typ kotlů představuje nejmodernější technologii spalování. Jedná se o kotel na tuhá paliva se zásobníkem, který si sám reguluje přísun paliva (pelety nebo uhlí) do ohniště a pomocí ventilátoru řídí přísun spalovacího vzduchu. Kotel tedy disponuje různými programy a tyto automatické činnosti řídí regulátor kotle. V ohništi tak může hoří jen minimum potřebného paliva, které odpovídá momentálním požadavkům ústředního vytápění.

Automatické kotle patří do emisní třídy kotlů 3 a 4. Pokud však jako palivo využívá peletky, může dosáhnout nejvyššího stupně emisní třídy 5.

Cena automatického kotle je ale ve srovnání s klasickými kotli pochopitelně vyšší. Pro cenu platí jednoduché pravidlo, čím menší je možnost ovládat spalovací proces, tím jednodušší je zdroj a také pořizovací náklady. Za vyšší cenu, ale získáte lepší technologii, díky které se vám sníží roční náklady na palivo.

 Obrázek 4: automatický kotelautomaticky_kotel

Zdroj: ireceptar.cz

Dotace na kotle

  Cílem dotací není nic jiného než podporovat přechod domácností na kotle s vyšší emisní třídou a tím napomáhat ochraně životního prostředí. Zplyňovací a automatické kotle 4. a 5. emisní třídy sebou nesou vyšší pořizovací náklady než staré typy kotlů. Dříve bylo možné koupit kotel s ručním přikládáním za 30.000 Kč, ceny základních provedení kotlů odpovídající emisním požadavkům nejsou nižší než 35.000 Kč. Spíše očekávejte, ale výrazně vyšší cenu, samotné dotace na kotle do 50 kW se mohou pohybovat i kolem 60.000 korun. Dotace se pak vztahují na montáž a prodej značek autorizovaných výrobců a dodavatelů.

  Dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky Nová zelená úsporám, ale není jediný dotační program, ze kterého můžete čerpat. Příležitostně lze také získat dotace od některých krajů.

  Čas od času krajské úřady ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhlašují tzv. dotační výzvy neboli kotlíkové dotace na výměnu nevyhovujících ručně plněných kotlů na tuhá paliva.

  Informace k dostupným programům naleznete na stránkách Státního fondu pro životní prostředí v sekci Dotace a půjčky.

Správný výběr kotle si nechte potvrdit odborníkem

  Nakonec doporučujeme konzultovat výběr kotle s odborníkem, protože se dozvíte nejlépe zda Vámi zamýšlený kotel splňuje všechny požadavky (emisní třída, potřebný výkon pro vytápění objektu a jiné). A v tuto chvíli se dostáváme k tomu, proč vlastně vznikly naše stránky. Chceme Vám dát možnost si na jednom místě zjistit všechny potřebné informace, na základě kterých si budete moci sami vybrat kotel a v případě, že byste chtěli poradit, můžete se na nás kdykoliv obrátit. Věříme, že možnost koupě kotle a zajištění montáže kotle, revize kotle a servisu kotle na jednom míste Vám ušetří mnoho času a energie.

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole: