Revize kotlů

V případě, že vytápíte plynem nebo pevnými palivy, máte ze zákona č. 201/2012 Sb. povinnost provádět pravidelné revize kotlů. Revize kotle je investicí na dva až tři roky. Revize kotlů se netýkají pouze majitelů elektrokotlů, ve kterých neprobíhá žádné spalování. 

PROTOKOLY O REVIZI KOTLE SI USCHOVEJTE! Každá návštěva revizního technika technika, nebo kominíka by měla být doložitelná protokolem o provedených úkolech. Vyhnete se tak hrozícím pokutám od úřadů, nebo ztráty kompenzace ze strany pojišťovny v případě vzniku pojistné události. V neposlední řadě je nutné zmínit, že provoz neseřízeného kotle je neekonomický a ve výjimečných případech může vést i k ohrožení bezpečnosti a zdraví

 

Revize kotlů na pevná paliva

Podle zákona o ochraně ovzduší musí projít všechny kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně revizní kontrolou. Tato povinnost se týká všech typů kotlů na pevná paliva a za její nedodržení hrozí úřady pokutou až 50.000 korun. Povinnost provádět tuto kontrolu platí každé dva roky.

 

Revize plynových kotlů

V případě kotlů na zemní plyn je zákonnou povinností provést jednou za tři roky takzvanou provozní revizi, při které je kontrolována těsnost rozvodů plynu a dalších připojených zařízení. Tato směrnice se vztahuje jen na právnické a fyzické osoby - podnikatele. Tato povinnost tedy neplatí pro zařízení, která jsou v osobním užívání občanů. Výrobci kotlů nicméně doporučují provádět každoročně servisní prohlídku kotle, neboť pravidelná údržba a servis kotle významně snižuje jeho spotřebu a také je předpokladem k dlouhé životnosti zařízení.

  

Komíny a spalinové cesty

Kromě samotných kotlů musí jejich majitelé také zkontrolovat komíny neboli spalinové cesty. U kotlů na pevná paliva s výkonem do 50 kW (rodinné domy) je povinnost provádět čištění komínů 3 krát ročně, nebo dvakrát ročně v případě, že kotel používáte jen sezónně. 

U kotlů na plynná paliva je zákonnou povinností provádět každoročně kontrolu i čištění komínků vedoucích ze zařízení.

Tyto úkony provádí kominík, nikoliv servisní technik. I v tomto případě se však na nás můžete obrátit.

 

Ceník revize kotlů 

 Popis pracovní činnosti - včetně dopravy
cena s DPH
 Revize elektrického kotle 2.500 Kč
 Revize plynového kotle 3.200 Kč
 Revize kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 4.000 Kč
 Revize kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, s vlastní řídící jednotkou a akumulační nádobou 5.500 Kč
 Revize kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, s externí řídící jednotkou a akumulační nádobou
10.900 Kč
 Revize automatického kotle na tuhá paliva 5.000 Kč
 Revize automatického kotle na tuhá paliva a akumulační nádrže
7.500 Kč
 Příplatek za práci a služby v sobotu a neděli 1.000 Kč
 Příplatek za práci a služby ve státní svátek 1.000 Kč

  

 

Revizi kotle můžete objednat telefonicky na čísle 777 261 703, nebo emailem na info@kotlenaklic.cz

 

 

Více informací najdete v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí

 

 Popřípadě zde celá zpráva v PDF ke stažení >> revize kotlů_0

 


 

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole: