Podlahové topení

Podlahové topení patří mezi nejvyužívanější řešení topného systému. Věděli jste, že první podlahové vytápění znali už staří Římané? 

Podlahové vytápění patří k takzvaným nízkoteplotním vytápěcím systémům, proto ho přirozeně řadíme k dnešnímu standardu při instalacích do nízkoenergetických domů.

Podlahové vytápění udržuje vaše nohy v teple a svým sálavým teplem zajišťuje útulné pohodlí. Zároveň je pro něj charakteristické rovnoměrné rozložením teploty, a tím i značně menším prouděním vzduchu (to představuje zároveň i nižší prašnost).

Podlahové vytápění se vyznačuje sálavou složkou, kterou dochází k ohřívání okolních stěn. Od stěn se následně ohřívá vzduch, čímž se zachová i optimální relativní vlhkost vzduchu. Optimální vlhkost vzduchu je v rozmezí od 45 do 55 %.

Stejně vhodným vytápěcím systémem pro podlahové vytápění jsou např. tepelná čerpadla, resp. solární systémy.

 

Výhody podlahového topení

V první řadě je to estetické a prostorové hledisko.Vytápěcí potrubí skryté v podlaze, v prostoru tedy nezabírá žádné místo. V pokojích není potřeba instalovat radiátory, které zabírají místo, a navíc není vhodné cokoliv nad a před ně umisťovat. 

Podlahové topení dodává do obytného prostoru hlavně sálavé teplo. Sáláním se ohřívají pevné předměty v pokojích a následně od nich dochází k přenosu tepla vzduchem.

Velká topná plocha podlahového vytápění zajišťuje rovnoměrné teploty nad celou podlahovou plochou, a to i v obytných místnostech s vysokými stropy (na rozdíl od vytápění radiátory, z nichž teplo stoupá rychle vzhůru a nerozkládá se do prostoru tak optimálně jako teplo z podlahového topení).

Další výhodou podlahového topení je jeho bezúdržbovost a velmí nízká prašnost.

A jak již bylo zmíněno, zajišťuje optimální vlhkost v obytných prostorách.

 

Nevýhody podlahového topení

Za nevýhodu lze pozažovat delší čas nahřátí vytápěcího systému a vytopení prostoru než u klasického radiátorového topení. Tato nevýhoda je však vyvážena velkou setrvačností akumulované spotřeby energie v samotné podlaze. To znamená, že vychladnutí podlahy trvá delší dobu.

Dále je to problematika rozmístění pevného nábytku. Je vhodné, aby se již v době přípravy projektu uvažovalo o jeho rozmístění tak, aby v konečném důsledku nepokrýval větší část plochy podlahy, protože v takovém případě je teplo zachyceno hlavně v nábytku a není distribuováno do prostoru v dostatečné míře, což by mohlo v konečném důsledku způsobit nedostatečné vytápění místností.

 

Odborná instalace

Výše uvedení výhody podlahového topení však lze vužít pouze při správné instalaci potrubí, tedy materiál, izolace pod podlahou, správené vedení potrubí, vzdálenost mezi jednotlivými vedeným potrubím. V případě rozhodnutí instalovat v domácnosti podlahové topení je vhodné dát si vypracovat projekt a nespoléhat se na vlastní úsudek. Pokud projekt nemáte, zkušený technik navrhne efektivní trasu potrubí tak, aby byl zajištěn požadovaný komfort vytápění.

Kromě toho je velmi důležité, aby při instalaci byly použity kvalitní materiály a práce byly provedeny profesionálně. Při dodržení těchto zásad bude takto vybudovaný vytápěcí systém dobrým předpokladem bezproblémového, spolehlivého a efektivního provozu.

Na našich stránkách samozřejmě nabízíme pouze prodej, nicméně jsme současně montážní firmou, tedy rádi nabídneme kompletní řešení dodávky podlahového vytápění.

V případě poptávky podlahového topení včetně tepelného čerpadla pro Vás bezplatně vypracujeme projekt podlahového topení.