Jak vybrat plynový kotel?

  O tom jaký plynový kotel si do svého domu pořídit vám napoví znalost tepelné ztráty vašeho objektu. Pokud se jedná o novostavbu, je tato informace součástí projektové dokumentace, pokud jde o rekonstrukci nechte si tepelnou ztrátu vypočítat odborníkem. Přibližný výkon si můžete spočítat sami ZDE. Připomínáme, jedná se pouze o přibližnou hodnotu pro Váš odhad, o jaký kotel byste se měli zajímat, pro jistotu doporučujeme hodnotu zjistit odborníkem.

  Při výběru kotle je nutné také brát na zřetel propojení kotle se spalinovou (kouřovou) cestou. Existují dvě možnosti:

Plynové kotle s odkouřením do komína

  Toto je tradiční forma odkouření, kdy spaliny jsou vedeny do komína, ten je ale nutné pravidelně revidovat. V místnosti, ve které se nachází kotel musí být dále zabezpečen dostatečný přísun vzduchu.

Plynové kotle s nucený odtahem spalin

  Tato možnost odkouření se využívá v případech, kdy není možné mít klasický odtah komína. Kotle s touto variantou odkouření najdete pod označením plynové TURBO kotle. Hlavní rozdíl je v tom, že spaliny jsou odváděny pomocí ventilátoru a speciálního odtahového systému ven, přes zeď místnosti, na které je kotel namontován. Další možností je odvod vzduchu kolmo přes střechu. Vzduch se do kotle nasává z venku, proto není nutné řešit přívod vzduchu do místnosti. Toto je typické pro kondenzační kotle.

Druhy plynových kotlů 

  U plynového kotle je dále důležité rozlišit zda ho potřebujete pouze k vytápění, nebo tako jako zdroj pro ohřev vody. V tomto směru se plynové kotle dále dělí na:

  • Topné plynové kotle - slouží pouze k vytápění.
  • Plynové kotle s ohřevem - vhodné pro vytápění a ohřev vody. Tzv. plynový kombinovaný kotel.
  • Kondenzační kotle

Kondenzační kotle

  Kondenzační kotle disponují opravdu vysokou účinností, i přes 100 %. Normální plynové kotle mají výkon kolem 90 %. Hodí se pro podlahové vytápění, ale vytápí také i na vyšší teplotu topné vody. Výhodou kondenzačních kotlů je, že spotřebují až o 30 % méně plynu a emise jsou až o 70 % nižší. Díky technologii jsou kondenzační kotle dražší, než klasické plynové kotle, v posledních letech se ale rozdíly mezi cenami výrazně snížily.

Jak funguje kondenzační kotel?

  U kondenzačních kotlů dochází během spalování zemního plynu metanu (CH4) nebo propanu (C3H8), které obsahují vodík, ke vzniku vody a ta se ohřívá a mění na vodní páru. Tato vodní pára spolu s oxidem uhličitým, dohromady se nazývají spalina, pak vytváří dodatečnou tepelnou energii. A toto je hlavní princip kondenzačních kotlů. Nejen že uvnitř kotle je plamen, který ohřívá výměník s topnou vodou, vytváří se zde právě ještě spalina, která ohřívá druhý výměník, do kterého proudí ochlazená voda, která již prošla celým topným systémem.

 

  Pro lepší představu o funkčnosti kondenzačního kotle se můžete podívat na video publikované společností Vailant Group Czech s.r.o s názvem "Jak fungují kondenzační kotle Vaillant".