Kód: 1637 | Značka: Rojek

Rojek KTP 40 NEW - 40kW s regulací, dřevo + uhlí

4 hodnocení
77 802 Kč
Objednáno

Přednosti kotlů KTP 40 je možnost spalovat široký sortiment paliv, i vlhké palivo či biomasu. Díky dvojímu spalování, dochází k dokonalému prohoření směsi a tím k potlačení vzniku škodlivých emisí a kondenzátů. Kotel je konstruovaný na malý komínový tah, proto nepotřebuje ke své činnosti elektrický odtahový ventilátor.

Kategorie: Kotle
Hmotnost: 1 kg
Palivo: Kus. dřevo + uhlí
Výkon: 40 kW

Teplovodní kotel KTP 40 na ruční přikládání je určen ke spalování hnědého uhlí Kostka (40 - 100 mm), vlhkost paliva max. do 15 %, výhřevnost 17 - 20 MJ/kg. Na toto palivo kotel splňuje Třídu 4 dle ČSN EN 303 - 5. Dalším alternativním palivem je kusové dřevo, krátké kusové dřevo, brikety, čerstvé piliny, vlhká štěpka i ostatní vlhká biomasa. To je umožněno originální konstrukcí kotle, při odhořívání paliva dochází k dvojímu (dvoustupňovému) spalování, cca 80 % zplynování a cca 20 % klasické odhořívání. Díky kombinaci obou typů spalování dochází k dokonalému využití a vyhoření paliva. Přívod primárního i sekundárních vzduchů lze snadno regulovat, čímž lze dosáhnout optimálního spalování a dlouhé doby vyhoření paliva.

 

KTP_palivo-1800

Doporučené palivo

 

Kotle Rojek KTP 40 kW jsou vybaveny dochlazovací smyčkou (ochranou proti přetopení) a umožňují provoz jak na samotížnou cirkulaci otopné vody, tak i na nucený oběh. Výkon kotle lze průběžně regulovat a snižovat jeho jmenovitý výkon až o 40 % bez dalších přídavných zařízení. Teplota vratné vody může klesnout až na 40°C, je to umožněno tím, že vratná voda je vedena zpět do kotle přímo do trubkového roštu ohniště.

 

Přednosti kotle na tuhá paliva ROJEK KTP 40:

 ✓ Možnost spalovat široký sortiment paliv 
 ✓ Záruka na těsnost kotlového tělesa 6 let
 ✓ Je možno spalovat i vlhčí palivo či biomasu
 Dvojí spalování
 ✓ Komínový tah 38 Pa, kotel nepotřebuje ke své činnosti elektrický odtahový ventilátor
 ✓ Dochlazovací smyčkou (ochranou proti přetopení)
 ✓ Možné regulovat a snižovat jeho jmenovitý výkon až o 40%
 ✓ Teplota vratné vody může klesnout až na 40 ºC
 ✓ Vysoká účinnost
 ✓ Ekologické spalování
 ✓ Nízká spotřeba paliva
 ✓ Moderní a elegantní vzhled
 ✓ Snadné čištění výměníku pomocí ovládací páky a čistících dvířek přístupných z vnější strany
 ✓ Kotle typu KTP splňují emisní Třídu 4 a lze je používat i po roce 2022

  

Technické parametry kotle na tuhá paliva ROJEK KTP 40:

Šířka 748 mm
Hloubka 683 mm
Výška 1.285 mm
Vodní objem kotle
126 l
Objem spalovací komory
98,5 l
Průměr kouřovodu
219 mm
Rozměry plnicího otvoru 395x295 mm
Hmotnost 476 kg
Průměr vstupu a výstupu vody DN G 2"

 

 

Výkonové parametry kotle na tuhá paliva ROJEK KTP 40:

Účinnost (dřevo/uhlí) 75 %
Třída kotle dle EN 303-5  4
Teplota spalin
220 - 300 °C
Objemový průtok spalin 0,030 kg/s
Hydraulická ztráta kotle při DT=20/10 K  0,4÷1,1 mbar
Doba hoření při jmenovitém výkonu > 4 hodin
Min./Max. provozní přetlak vody 0,5 / 2 bar
Zkušební přetlak vody 4 bar
Max. provozní teplota  90 °C
Předepsaný tah komína 15÷17 Pa
Připojovací el. napětí ~ 230 V / 50 Hz
Jmenovitý výkon  40 kW
Min. výkon 24 kW
Spotřeba dřeva při jmenovitém výkonu
12,8 kg/h

 

 

 

Více informací viz ⇒ Rojek KTP - Návod