test

Součástí kalkulace mohou být také kompletační práce a tlakové zkoušky.

 Kompletace cena bez DPH  
 montáž termostatické hlavice 50 Kč ks
 vypuštění topného okruhu 250 Kč kpl
 napuštění topného okruhu 250 Kč kpl
 odvzdušnění topného okruhu 400 Kč kpl
 montáž a zapojení termostatu 230 Kč ks
 nastavení termostatu 100 Kč ks

 

 Tlakové zkoušky cena bez DPH  
 tlaková zlouška tl. potrubí 250 Kč hod
 zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 250 Kč hod
 proplach potrubí 250 Kč hod
 vypracování dokumentu o tlakové zkoušce 500 Kč hod