Grundfos čerpadlo svítí červeně

V tomto článku se podíváme na to, jak si poradit s čerpadlem Grundfos Alpha 1 L, pokud Vám na něm svítí červená kontrolka.

Tento problém se nejčastěji stane poté, co čerpadlo delší čas neběží. V nejhorším případě čerpadlo jednoduše "zaroste" a je tak na vyhození. V tom lepším případě pomůže jeho odblokování pomocí odblokovacího šroubu.

 

Níže podrobněji návod k odblokování:

V případě, že čerpadlo zjistí jeden nebo více alarmů, přepne se první kontrolka LED ze zelené na červenou. Je-li alarm aktivní, kontrolky LED ukazují typ alarmu, jak je definováno níže.

Pokud je aktivních více alarmů ve stejnou dobu, kontrolky LED zobrazí pouze poruchu s nejvyšší prioritou. Priorita je definována pořadím v tabulce.

Až nebude aktivní žádný alarm, přepne se řídicí panel zpět do provozního stavu a první kontrolka LED se přepne z červené na zelenou.

 

!!! Pozor před možným úrazem el. proudem. Před započetím jakékoli práce na výrobku vypněte napájecí napětí. Zajistěte, aby zdroj napájecího napětí nemohl být náhodně zapnut !!!

 

grundfos_alarmy

 

Odblokování hřídele u čerpadla Grundfos Alpha 1 L:

 

Pokud je čerpadlo zablokované, je nutné odblokovat hřídel. Odblokovací zařízení čerpadel ALPHA1 L je přístupné z přední strany oběhového čerpadla bez nutnosti odmontovat řídicí jednotku. Síla zařízení je dostatečně velká k odblokování oběhového čerpadla, které je zadřené vlivem vodního kamene např. z důvodu odstavení čerpadla v letním období.

 

Jaká opatření nutno přijmout:

  1. Vypněte zdroj napájecího napětí.
  2. Vyhledejte odblokovací šroub ve střední části řídicí jednotky.
  3. Pomocí hvězdičkového šroubováku s hrotem Phillips velikosti 2 zatlačte odblokovací šroub dovnitř.
  4. Až bude možné otočit šroubem proti směru hodinových ručiček, bude hřídel odblokována. V případě potřeby opakujte krok 3.
  5. Zapněte zdroj napájecího napětí.

 

odblokovani hřídele Grundfos