Tepelné čerpadlo

Vyplatí se tepelné čerpadlo?

Díky své vysoké účinnosti sníží neobnovitelnou primární energii, tedy zvýší dotaci na novostavby.  

 

Přehled dostupných topných čerpadel:

 • vzduch / vzduch → teplo čerpá ze vzduchu, přeměna na teplý vzduch
 • vzduch / voda → teplo čerpá ze vzduchu, přeměna na teplou vodu
 • země / voda - plastový kolektor → teplo čerpá z hlíny, přeměna na teplou vodu
 • země / voda - měděný kolektor → teplo čerpá z hlíny, přeměna na teplou vodu
 • země / voda - plastový hlubiný vrt → teplo čerpá z hlubinného vrtu
 • země / voda - měděný hlubiný vrt → teplo čerpá z hlubinného vrtu
 • voda / voda → teplo čerpá z vody, nejčastěji z vrtané studny
 • jiné systémy tepelných čerpadel

 

 

Důležité termíny:

Topný faktor (COP):

Ukazuje poměr mezi čerpadlem vyrobeným teplem a dodanou elektrickou energií, tedy ukazuje provozovateli účinnost tepelného čerpadla. Vyšší topný faktor pro uživatele znamená levnější provoz tepelného čerpadla a tedy i větší finanční úsporu. Čím vyšší je topný faktor, tím je provoz levnější.

POZOR topný faktor však není jedna stálá hodnota čerpadla. Ta se pohybuje na číselné škále 2,5 až 5. Hodnota topného faktoru se pohybuje podle toho, v jakém prostředí se čerpadlo nachází.

Topný faktor odhadneme jednoduše tak, že vydělíme výkon tepelného čerpadla jeho spotřebou na vlastní provoz. Výsledná hodnota nám udává topný faktor.

U teplených čerpadel na principu vzduch/voda se topný faktor udává pro 2°C/35°C, u TČ země/voda je to 0°C/35°C a u TČ voda/voda je to 10°C/35°C.

 

Čerpadlo by mělo mít:

 • vysokou účinnost
 • dlouhou životnost
 • nenáročné na servis
 • nezávislé na počasí

  

Tepelná čerpadla se kupují hlavně kvůli úspoře nákladů za energie, což se stále roztoucí cenou bude do budoucna velmi důležité.

 

Vzduch / Vzduch

Princip klasické klimatizace. Venku je venkovni jednotka, které bere teplo ze vzduchu a uvnitř je vnitřní jednotka, která fouká vzduch, to buď teplý, nebo chladný.

Vně objektu máte tejednotku s kompresorem a uvnitř pak výparník, nebo kondenzát, podle toho zda topíte nebo chladíte a propojeno je to s trubkama s chladivem. Vhodné pro teplejší oblasti.

V českých podmínkách spíše nedoporučujeme, tepelná akumulace prostoru je nízká během chladných dní. V případě, že vypne proud, okamžitě přicházíte o teplo, oproti systémům s radiátory, nebo podlahovým topením, kde teplo sálal z nahřátého media stále.

Účinnost je ve srovnání s ostatními typy čerpadel nizká. Vhodné topení třeba na chatu, nebo ppokud chcete získat tzv. ekotarif.

 

Voda / Voda

Vhodná instalace s měděným výměníkem. Při této instalaci je v zemi ražena studna, nebo trubka a čerpadlo si bere teplo z této studny. Současně je velmi účinné při chlazení, kdy si vezme teplotu studny a vlastne zadarmo chladí objekt. 

Tento systém patří mezi nejúčinější, neboť studnu si můžeme představit jako výměník s nekonečně velkou plochou - teplo dotéká i z několikakilometrové dálky.

Systém voda / voda má tak až o 30 % vyšší účinnost, než dražší hlubinné vrty.

Důležitý parametr je zde tzv. vydatnost. Tento typ čerpadla potřebuje zhruba půl litru za sekundu na 10 kW výkonu. Při menším množství vody tak zákonite klesá účinnost tepelného čerpadla.

 

Vzduch / voda

V zimě klesá účinnost

Spotřebovává energii na odsávání výparníku, kde se může tvořit led

Při velmi nízkých teplotách jsou čerpadla vzduch voda více namáhána, když z -15 stupňů chcete dpostat + 50, kompresory dostávají více zabrat, mají větší opotřebení + musí být navíc elektrokotel, protože při -ě0 už topit nebudete.

Zajímavým řešením je tepelné čerpadlo Vzduch / voda inverter 10 - 35 kW. Tento typ čerpadla mění otáčky a výkon. Vysoce účinné čerpadlo třídy A+++, které lze navíc využít do kaskádové sestavy čerpadel. Čerpadlo má kompresor a je shopno topit až do teploty -25 stupnů, výstupní teplota do radiátoru je pak vyšší než 60 stupňů. Lze tak využít i pro starší instalace s radiátory.

3 druhy:

 • Venkovní kompakt - vše venku, do domu jdou už jen trubky s teplou vodou
 • Split - dělené čerpadlo, kdy venku je výparník s ventilátorem, v domě pak vnitřní jednotka
 • Combi s nerezovým boilerem

Doporučuje se jako záložní zdroj elektrický kotel.

Navíc lze využít zbytkové teplo chladivového okruhu pro vytápení skleníku.

 

Země / voda - hlubinné vrty

Nejdražší typ tepelného čerpadla.

Záleží na podloží, nejlépe na tom jsou ve Švédsku, kde je žulové podloží, které má vysoký tepelný tok. Ve střední Evropě je enrgetický tok z vnitra země čtyřikrát menší.

RIZIKO. Hlubiné vrty se mohou po létech vyčerpat, tzv. vymrazit. 

 

Plastový hlubinný vrt

Do hlubinného vrtu je vpuštěna plastová trubka, napuštěná nejčastěji lihem a teplo je tak odebíráno ze země. Tepelné čerpadlo tto teplo následně čerpá a zvyšuje ho na vyšší teplotu. Výhodou je relativně malá plocha potřebná k vrtu, často se tak tento typ čerpadla využívá ve městech. Je to stabilní zdroj tepla, lze do něj navíc uložit letní teplé přebytky na zimu. Lze projektovat pod základovou desku.

 

Měděný hlubinný vrt

Oproti plastovému vrtu v měděných trubkách běhá rovnou chladiva a nedochází tak přechodu tepla mezi jiným mediem a chladivem. Tento typ je tak účinější. 

 

Měděný zemní kolektor

Má vysokou účinnost i do starších domů.

Je to jednoduchý vysoce účinný systém tepelného čerpadla. Jednoduše položíte na zahradě trubky, chladivo si běhá v trubkách samo, tím odpadávají různé přestupy tepla a účinnost roste. V rakousku jsou 2/3 instalací právě tepelné měděné kolektory. 

Je nezávislí na počasí, na podloží, nevyžaduje spodní vodu.

Systém vhodný jak pro pasivní, tak pro nulové domy. 

 

Plastový zemní kolektor

Plastové trubky v zemi s enaplní směsí lihu a ten odebírá teplo ze země. Čerpadlo teplo čerpá a kompresorem zvyšuje na vyšší teplotu.

V zimě má plastový zemní kolektor až o 1/3 nižší spotřebu energie, než vzduch / voda a zároveň nepotřebuje elektrokotel.

 

Jiné systémy tepelných čerpadel:

Voda / vzduch - teplo berete ze studny a uvnitř je vzduchový otopný systém. Účinější než varianta vzduch / vzduch, ale topení skrze foukání teplého vzduchu zůstává. Vhodné do oblastí, kde se více chladí, než topí.

Hlubinné vrty plněné CO2 - v ČR se moc nepoužívá

 

Doporučení:

Online diagnostika zdarma přes internet, s plnou diagnostikou chladivého okruhu - tím ušetříte náklady na pravidelný servis

7letá záruka na tepelné čerpadlo, někde standard, někde nutno přikoupit