Tepelné čerpadlo split nebo monoblok

Tepelné čerpadlo split nebo monoblok

Vysvětlení rozdílu mezi SPLIT, nebo MONOBLOK tepelnými čerpadly je často poměrně matoucí a jejich definice mezi sebou splývají. Než se podrobněji podíváme na jednotlivé typy, postačí Vám pro pochopení vědět, že jsou si obě technolgie opravdu velmi podobné a liší se v tom, co obsahuje venkovní jednotka, a ve využití a umístění chladiva. U MONOBLOKU je chladivo pouze uvnitř venkovní jednotky a do domu už vedou jen trubky s topnou vodou, u SPLITU proudí chladivo mezi vnitřní a venkovní jednotkou a topná voda je až v domě. Obě technologie jsou si natolik podobné, že při výběru neuděláte chybu ani v jednom případě. 

Než se budeme podrobně věnovat rozdělení na split a monoblok, stručně vysvětlíme princip fungování tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo dokáže přeměnit energii ze svého okolí na teplo. Umí to ze vzduchu, ze země, ale i z vody (studna). Na provoz tepelného čerpadla pak postačí minimum elektřiny. Tepelné čerpadlo se, stejně jako kotel, dá namontovat i do starších domů, kde jsou například instalovány radiátory.

 

tepelna_pohoda piggy-bank_584093
Vysoká efektivita
200 %

efektivnější vytápění
Snížení nákladů
60 %
nižší náklady na výtápění

 

Rozdělení SPLIT tepelná čerpadla a MONOBLOK tepelná čerpadla se týka čerpadel vzduch-voda. Často existuje mnoho nejasností v tom, jaký přesně je rozdíl mezi těmito dvěma tepelnými čerpadly. Proto jsme sestavili následujícího krátkého a jednoduchého průvodce.

Rozdíl mezi tepelným čerpadem monoblok a split je v tom, že monoblok (nebo také kompakt) je sám o sobě hlavně venkovní jednotka a obsahuje všechny komponenty chladicího okruhu (kompresor, výparník, kondenzátor, expanzní ventil, regulační a jistící prvky). Na druhou stranu split tyto komponenty rozděleny mezi vnitřní a venkovní jednotku, kdy venkovní jednotka obsahuje kompresor, výparník a expanzní ventil a ve vnitřní jednotce je následně kondenzátor. 

Monoblokové tepelné čerpadlo ohřívá vodu venku, zatímco u split systému je ohřátá voda přítomna jen uvnitř domu.

Při rozhododvání, zda zvolit split nebo monoblok je zásadní přizpůsobení otopné soustavě, ze kterého vyplývá vysoký úsporný efekt, dále nízká úroveň obtěžování okolí hlukem a také možnosti vzdálené správy.

MONOBLOK (vhodné pro topení a ohřev TUV)

Monoblok je vhodný pro jednoduché systémy topení a ohřevu TUV. Pokud nepožadujete, aby Vaše tepelné čerpadlo například umělo také klimatizovat, vystačíte si s monoblokem.

Jednoduše řečeno, vše se odehrává ve venkovní jednotce. Všechny důležité komponenty tepelného čerpadla jsou součástí monobloku. Topná voda se ohřívá přímo v monobloku a potrubím je pak vedena do domu (buď rovnou do topného okruhu nebo do akumulační nádrže). Celý cyklus chladiva tak probíhá uvnitř spotřebiče. Teplo do domu se dále přenáší pomocí otopné vody. Hrozí ale zamrznutí přívodních trubek, neboť trubky mezi domem a venkovní jednotkou obsahují už topnou vodu. Nebezpečí zamrznutí se ale řeší např. řízením chodu tak, aby teplota otopné vody neklesla pod stanovenou mez, nebo instalací akumulační nádoby. V případě výpadku proudu je nutné soustavu vypustit, nebo  případně přidat nemrznoucí kapalinu.

Monoblok je oproti venkovní jednotce v systému split výrazně větší a má vyšší hmotnost. V případě výběru tak hraje důležitou roli prostor, do kterého bude venkovní jednotka instalována.

Monoblok má oproti splitu vyšší pořizovací cenu. Na druhou stranu odpadá práce chlaďaře, který propojuje chladivem venkovní a vnitřní jednotku u modelu SPLIT.

Níže náhledy k rozklinutí tepelného čerpadla MONOBLOK, ohřev topení, instalace s 200 l akumulační nádobou.

 

SPLIT (vhodné pro náročné systémy)

SPLIT je vhodný jak pro jednoduché systémy, tak i pro náročnější instalace, kde kupříkladu tepelné čerpadlo bude zajišťovat i klimatizaci. Protože má SPLIT vnitřní jednotku, má navíc prostor pro další technologie.

Systém je rozdělen na vnitřní a venkovní jednotku, které jsou mezi sebou propojeny skrz obvodovou zeď potrubím s chladivem. Tím pádem nehrozí nebezpečí zamrznutí trubek mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Topná voda se následně ohříváuvnitř domu až za deskovým výměnikem vnitřní jednotky. Splitová jednotka se tak určitě doporučuje do horských oblastí.

Vnitřní jednotka často již vyrovnávací zásobník pro ohřev TUV nebo záložní zdroj ústředního vytápění. Často se tepelná čerpadla split dodávají s integrovanám elektrokotlem, jakožto záložním zdrojem pro tepelné čerpadlo. Zásadní výhodou splitu je skutečnost, že tepelnou energii, získanou z venkovního vzduchu, dopravuje do domu chladivo, a to prostřednictvím trubiček s malou dimenzí. Bez oběhového čerpadla, bez nebezpečí zamrznutí oběhové vody. Omezení jsou dána jen délkou propojení obou části tepelného čerpadla, tedy umístěné ve venkovním prostředí a interiéru domu. Instalace a uvedení do provozu vyžaduje předepsanou kvalifikaci pro práci s chladivy.

Díky přítomnosti nemrznoucího chladiva tak nemusí SPLIT upravovat své chování při velmi nízkých teplotách a je tak jeho provoz levnější než v případě MONOBLOKU. Monoblok při velmi nízkých teplotách musí pravidelne sepnout, aby nedošlo k zamrznutí přívodních trubek, což u SPLIT řešení nehrozí.

Níže náhledy k rozklinutí tepelného čerpadla SPLIT, značka De Dietrich, verze umožňující klimatizaci přes fancoily a ohřev TUV.

 

Porovnání tepelného čerpadla split a monobloku

Monobloková tepelná čerpadla mají vyšší pořizovací cenu, na druhou stranu se snadněji instalují a náklady na montáž jsou nižší. Vhodné do jednoduchých systémů. Jejich provoz je o něco málo náročnější, protože tepelné čerpadlo musí pracovat tvrději, aby ohřívalo vodu zvenčí a dopravilo ji dostatek dovnitř domu.

SPLIT systém je umístěn v budově, provoz je levnější a venkovní jednotka je obvykle menší a tišší. Náklady na instalaci jsou vyšší, navíc se musí počítat s prací chlaďaře a jeho následnými servisními kontrolami. Systém ale umožňuje další využití tepelného čerpadla.

Závěrem

Každá z variant má své výhody a nevýhody. Pokud bydlíte mimo hory a v oblastech, kde je stabilní dodávka proudu, je čistě na Vás, jaká technologie se Vám zamlouvá nejvíce.

Pokud chcete poradit, nebo byste nás rádi poptali jako dodavatele tepelného čerpadla, rádi Vám nabídneme naše služby! Případně se můžete podívat na další článek, kde se zabýváme přímo montáží tepelného čepadla. Kontaktovat nás můžete na email, nebo telefonní číslo uvedené níže. Doufáme, že Vám náš článek pomohl najít správné informace a těšíme se na případnou spolupráci!  

 

 

EMAIL: info@kotelnaklic.cz    TELEFON: +420774898028

 


 

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole: