Tepelné čerpadlo split nebo monoblok

Tepelné čerpadlo split nebo monoblok

Než se budeme věnovat rozdělení na split a monoblok, stručně vysvětlíme princip fungování tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo dokáže přeměnit energii ze svého okolí na teplo. Umí to ze vzduchu, ze země, ale i z vody (studna). Na provoz tepelného čerpadla pak postačí minimum elektřiny. Tepelné čerpadlo se, stejně jako kotel, dá namontovat i do starších domů, kde jsou například instalovány radiátory.

Existují dva hlavní typy tepelných čerpadel, o kterých jste již pravděpodobně slyšeli. Jedná se o split tepelná čerpadla a monobloková tepelná čerpadla. Často existuje mnoho nejasností v tom, jaký přesně je rozdíl mezi těmito dvěma tepelnými čerpadly. Proto jsme sestavili následujícího krátkého a jednoduchého průvodce, který podrobně popisuje hlavní rozdíly mezi těmito dvěma a který je tedy nejlepší volbou pro váš domov.

Rozdíl mezi tepelným čerpadem monoblok a split je v tom, že monoblok (nebo také kompakt) je sám o sobě hlavně venkovní jednotka a obsahuje všechny komponenty chladicího okruhu (kompresor, výparník, kondenzátor, expanzní ventil, regulační a jistící prvky). Na druhou stranu split tyto komponenty rozděleny mezi vnitřní a venkovní jednotku, kdy venkovní jednotka obsahuje kompresor, výparník a expanzní ventil a ve vnitřní jednotce je následně kondenzátor. 

Monoblokové tepelné čerpadlo ohřívá vodu venku, zatímco u split systému je ohřátá voda přítomna jen uvnitř domu.

Při rozhododvání, zda zvolit split nebo monoblok je zásadní přizpůsobení otopné soustavě, ze kterého vyplývá vysoký úsporný efekt, dále nízká úroveň obtěžování okolí hlukem a také možnosti vzdálené správy.

MONOBLOK

Jednoduše řečeno, vše se odehrává ve venkovní jednotce. Všechny důležité komponenty tepelného čerpadla jsou součástí monobloku. Topná voda se ohřívá přímo v monobloku a potrubím je pak vedena do domu (buď rovnou do topného okruhu nebo do akumulační nádrže). Celý cyklus chladiva tak probíhá uvnitř spotřebiče. Teplo do domu se dále přenáší pomocí otopné vody. Hrozí ale zamrznutí přívodních trubek. Nebezpečí zamrznutí se ale řeší např. řízením chodu tak, aby teplota otopné vody neklesla pod stanovenou mez, nebo instalací akumulační nádoby. V případě výpadku proudu je nutné soustavu vyopustit, nebo  případně přidat nemrznoucí kapalinu.

Monoblok je oproti venkovní jednotce v systému split výrazně větší a má vyšší hmotnost. V případě výběru tak hraje důležitou roli prostor, do kterého bude venkovní jednotka instalována.

Monoblok má oproti splitu vyšší pořizovací cenu.

SPLIT

Systém rozdělen na vnitřní a venkovní jednotku, které jsou mezi sebou propojeny skrz obvodovou zeď potrubím s chladivem. Tím pádem nehrozí nebezpečí zamrznutí trubek mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Topná voda se následně ohřívá až uvnitř domu až za deskovým výměnikem vnitřní jednotky. Splitová jednotka se tak určitě doporučuje do horských oblastí.

Vnitřní jednotka často již vyrovnávací zásobník pro ohřev TUV nebo záložní zdroj ústředního vytápění. Často se tepelná čerpadla split dodávají s integrovanám elektrokotlem, jakožto záložním zdrojem pro tepelné čerpadlo. Zásadní výhodou splitu je skutečnost, že tepelnou energie získanou z venkovního vzduchu dopravuje do domu chladivo, a to prostřednictvím trubiček s malou dimenzí. Bez oběhového čerpadla, bez nebezpečí zamrznutí oběhové vody. Omezení jsou dána jen délkou propojení obou části tepelného čerpadla, tedy umístěné ve venkovním prostředí a interiéru domu. Instalace a uvedení do provozu vyžaduje předepsanou kvalifikaci pro práci s chladivy.

Porovnání tepelného čerpadla split a monobloku

Monobloková tepelná čerpadla jsou levnější na nákup a snadněji se instalují, ale jejich provoz bude dražší, protože tepelné čerpadlo musí pracovat tvrději, aby ohřívalo vodu zvenčí a dopravilo ji dostatek dovnitř domu. Split systém je umístěn v budově, provoz je levnější a venkovní jednotka je obvykle menší a tišší. Systém je však většinou složitější na instalaci.

Každá z variant má své výhody a nevýhody. Pokud chcete poradit, které provedení bude vhodnější pro Vaši domácnost, můžete se na nás obrátit.